O bohaterze Hufca

„My też jesteśmy kamieniami rzuconymi na szaniec. Mamy te same ideały! Nie musimy pięknie umierać. Ale czy umiemy pięknie żyć?” - hm. Stefan Mirowski/

Patron kęckich harcerzy - wzorowy druh, ojciec, mąż i przyjaciel – Mieczysław Biesiadecki, swoim życiem odpowiadał na powyższe, jakże piękne pytanie. Jego życie określił harcerski krzyż serii LXX/725 i dwie daty- granice wieku- urodzenia 27.12.1923 i śmierci 3.04.1975. Pomiędzy dwoma skrzydłami tych nieco krańcowych liczb leży sens i istota jego życia. Pochodził z Kęt, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej i w niej zapewne rozpoczęła się harcerska przygoda z chwilą wstąpienia do ZHP w 1934 r.

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej podjął naukę w Państwowym Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Kętach aż do czasu okupacji w 1939 r. Przez okres okupacji niemieckiej pracował jako robotnik, następnie jako pisarz budowlany. Jak wynika z przekazów ustnych dh. hm. PL Jana Kiszy oraz dh. hm. Jerzego Nycza był członkiem Szarych Szeregów. Przyjechał w czasie okupacji do Oświęcimia do dh. Jana Kiszy z pismem polecającym nawiązanie kontaktów z Szarymi Szeregami. Od lutego 1945 r. pracował przez okres 3 miesięcy w zarządzie miejskim w Kętach jako pracownik administracyjny, a następnie uczęszczał do Gimnazjum i ukończył czwartą klasę.

W 1945 r. z grupą działaczy harcerskich organizował harcerstwo na terenie Kęt i okolicy. Z polecenia Komedy Chorągwi nawiązał kontakt z hufcem Oświęcim. W 1946 r. wyjechał do Myślenic, by podjął naukę w Liceum Pedagogicznym. Tam pełnił funkcję drużynowego 4 MDH. Niestety nic nie wiadomo bliżej o tej pracy. W Myślenicach zdał egzamin dojrzałości w dniu 16.04.1947 r. Otrzymał uprawnienia do nauczania w publicznych i prywatnych Szkołach Podstawowych. Jego specjalnością była biologia.

W 1946 r. powstał w Kętach podhufiec, którego zastępcą komendanta w latach 1948-1949 był dh. Biesiadecki. Z dniem 1.09.1947 r. został mianowany nauczycielem Publicznej Szkoły Podstawowej w Jawiszowicach, gdzie pracował do 1950 r. W 1950 r. na własną prośbę został przeniesiony do Publicznej Szkoły Powszechnej nr. 1 W Czańcu, później do Szkoły Podstawowej w Osieku Dolnym. Od 1951 r. uczęszczał na dojazdowy Wyższy Kurs Nauczycielski w Bielsku Białej. 26.09.1952 r. zdał egzamin końcowy uzyskując wyższe kwalifikacje z biologii. Od września 1956 r. był nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętach.

Druh Mieczysław Biesiadecki w listopadzie 1956 r. uczestniczył w radzie hufca w Oświęcimiu, na którym zapadła m.in. decyzja o mianowaniu go komendantem podhufca Kęty. W 1956 r. dh. Biesiadecki zorganizował w Kętach krąg starszoharcerski. Zadaniem jego członków było zainicjowanie pracy drużyn.

10.01.1957 r. rozkazem L.1/1957 został mianowany drużynowym 17 MDH przy Szkole Podstawowej nr 1. Natomiast rozkazem L.3/1957 został oddelegowany do pracy w podhufcu Kęty, jako podhufcowy, któremu podległe były okoliczne drużyny z: Nowej Wsi, Bulowic, Czańca oraz Kobiernic. Komeda Chorągwi rozkazem L.1/1957 z dnia 20.10.1957 r. w uznaniu za dotychczasową pracę mianowała dh. Biesiadeckiego do stopnia przewodnika.

W 1957 r. dh. Biesiadecki uczestniczył w kursie podharcmistrzowskim w Piwniczej. Po dalszej pracy w podhufcu, Główna Kwatera ZHP L.17/1958 z dnia 1.12.1958 r. nadała mu stopień podharcmistrza. W roku szkolnym 1956/1957 z inicjatywy M. Biesiadeckiego powstały dwie drużyny: przy Szkole Podstawowej nr 3 i Studium Wychowawczym Przedszkoli oraz przy Liceum Ogólnokształcącym dwie drużyny- żeńska i męska.

Od 1956 r. M. Biesiadecki był Członkiem Rady Hufca. Był organizatorem wszystkich przedsięwzięć związanych z Akcja Letnią. W 1960 r. na własną prośbę został zwolniony z funkcji podhufcowego. Pozostał jednak nadal czynnym instruktorem ZHP pełniąc funkcję drużynowego i pomagając swej zastępczyni Barbarze Waligórskiej.

W 1962r. hufiec Kęty podjął nazwę Ośrodka Harcerskiego. Rozkazem Komendy Hufca Oświęcim L.6/1962 z 15.10.1962 r. dh. M. Biesiadecki ponownie został komendantem. W tym okresie powstawały nowe szkoły, więc automatycznie jego obowiązkiem i zasługą było tworzenie drużyn harcerskich i dobór odpowiedniej kadry. Zwerbował do pracy harcerskiej wielu nauczycieli.

Druh Mieczysław Biesiadecki był organizatorem i popularyzatorem Akcji Letniej, która obok Oświęcimia i Brzeszcz oceniona został najlepiej. Corocznie organizował i to niejednokrotnie więcej niż jeden obóz. Jak napisał sam w prośbie o otwarcie próby na harcmistrza w 1963 r. organizował szereg kursów szkoleniowych dla drużynowych, przybocznych, zastępowych. Gdy 1967 r. został zwolniony z funkcji Komendanta Ośrodka Kęty powołano go na Przewodniczącego Kręgu Instruktorskiego Ośrodka Kęty. Faktycznie jednak nadal pełnił obowiązki komendanta.

Od 1973 r. był członkiem Komisji Rewizyjnej Hufca Oświęcim. Jest to okres pogarszania się stanu zdrowia dh. Biesiadeckiego. W czasie choroby Komenda Hufca starała się odciążyć dh. Biesiadeckiego od pracy. Niejednokrotnie nie kierowała do niego konkretnych zadań, co zaniepokoiło go, by nie zapomniano o nim. Chętnie wyjeżdżał w tym okresie na wizytacje obozów, najlepiej czuł się wśród harcerzy. Obcowanie z nimi przynosiło mu zapomnienie o chorobie.

Potwierdzenie pracy M. Biesiadeckiego nad wychowaniem młodzieży, jednocześnie nad samym sobą jest uznanie ze strony społeczeństwa, władz harcerskich, społecznych i politycznych, wyrażające się nie tylko w sferze uczuć, ale również konkretnych nagród i odznaczeń:

 • 01.06.1965 - Honorowa Odznaka Przyjaciela Dziecka
 • 1966 - Odznaka Tysiąclecia
 • 09.05.1966 - Odznaka Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej
 • 12.10.1968 - Honorowa Odznaka Ofensywy Zuchowej
 • 11.11.1969 - Brązowy Krzyż Zasługi
 • 27.03.1971 - Srebrna Odznaka Za Zasługi Na Ziemi Krakowskiej
 • 21.02.1973 - Krzyż Zasługi Dla ZHP
 • 03.03.1973 – Nagroda Ministra Oświaty III stopnia
 • 21.09.1973 - Złota odznaka ZNP
 • 07.05.1974 – Srebrne Odznaczenie im. Janka Krasińskiego
 • 22.07.1974 – Dyplom Harcmistrza Polski Ludowej
 • 11.09.1975 – Złoty Krzyż Zasługi

3 Kwietnia 1975 r. Mieczysław Biesiadecki odszedł na Wieczną Wartę po długotrwałej chorobie. Harcerstwo w Kętach i okolicy zawsze łączyło się z jego osobą, nic przeto dziwnego, że stał się on synonimem harcerskiego ideału, a Hufiec Kęty na swój sztandar wpisał nazwisko hm. Mieczysława Biesiadeckiego.

PIOSENKA O DRUHU BIESIADECKIM, UŁOŻONA PRZEZ JEDNĄ Z DRUHEN: (na meldodię piosenki "24 latego")

"O Mieczysławie"
1. 27 grudnia był rok '23
urodził się Mietek Biesiadecki,
w Kętach, tam gdzie wszystkie dzieci.

ref.: No i znów Biesiadecki, no i znów Biesiadecki!
Bohaterem hufca jest!
Bo założył go i rozkręcał wciąż,
instruktorem był the best!

2. W trzydziestym czwartym roku do harcerstwa wstępuje,
a potem kończy gimnazjum, imienia Konopnickiej.
Na wojnie jest robotnikiem i pisarzem budowlanym,
działa też w Szarych Szeregach - takie przekazy mamy!

3. Czterdziesty piąty rok, harcerstwo w Kętach już działa!
Łączymy się z Oświęcimiem, tak chorągiew kazała.
Czterdziesty szósty rok, to w Myślenicach nauka.
Tam Mietek jest drużynowym 4 MDH.

4. W czterdziestym siódmym roku Mietek zdaje maturę
i może uczyć biologi, w każdej szkole, w której chce!
Jawiszowice, Czaniec, Osiek, SP numer 3,
a osiem do cztery dziewięć - zastępcą w podhufcu Kęty.

5. Jeden dziewięć pięć i sześć - komendantem Mietek jest,
a rok później drużynowym i zamyka pwd.
Pięćdziesiąty ósmy phm, zakłada drużyny trzy:
w naszej szkole (SP numer 3) i w Dąbrowskiej - w Pitulanach dwie były.

6. W pięćdziesiątym szóstym oddał funkcję Basi Waligórskiej,
ale sześć i dwa już wraca na komendancki fotel.
Jeden dziewięć siedem trzy - Mietek bardzo choruje,
ale nic nie może odciągnąć go od służby w ZHP.

7. Jeden dziewięć siedem pięć, 3 kwietnia - odchodzi.
Muszą go teraz zastąpić inni instruktorzy młodzi.


"Celem wychowania skautowego jest podniesienie poziomu przyszłych, wzorowych obywateli, szczególnie pod względem charakteru i zdrowia; zastąpienie samolubstwa służbą dla bliźnich, usprawnienie chłopców pod względem moralnym i fizycznym, aby mogli pełnić służbę bliźnim."
Robert Baden-Powell

Warto zobaczyć:


Adres: Jana III Sobieskiego 41, 32-650 Kęty
Nr. telefonu: 33 845 31 25
E-mail hufca: kety@zhp.pl
E-mail webmastera:

Zgłoś błąd lub sugestie odnośnie stronyWersja desktopowa | Wersja mobilna