Historia Hufca

Pierwsze wzmianki o tworzeniu się harcerstwa na Podbeskidziu, w tym na terenie Kęt, są datowane na rok 1913, kiedy to skauci z Wadowic założyli drużynę skautową przy seminarium w Kętach. W 1930 r. w Białej Krakowskiej założono Hufiec Harcerek. Powstawały drużyny w szkołach powszechnych i średnich w Kętach, Białej, Kozach, Wilkowicach, Straconce i w Lipniku. Tak dobrze zapowiadający się ruch harcerski w latach 30-stych uległ zahamowaniu – brak funduszy i dobrze przeszkolonej kadry instruktorskiej uniemożliwił rozwój pracy harcerskiej.

Wraz z zakończeniem II Wojny Światowej rozpoczął się nowy okres w dziejach harcerstwa. Odrodzony ZHP przyjął za swój cel wychowanie dla socjalizmu. Przyjęto cztery kierunki działalności: „Odbudowa kraju”, „Las i rola”, „Kultura i oświata” oraz „Dziecko”.

W roku 1945, kilkanaście tygodni po przejściu frontu, rozpoczęto w Kętach organizację pierwszych drużyn harcerskich. Na przełomie lutego i marca z inicjatywy braci Mieczysława i Zbigniewa Kosycarzów, Czesława Majkuta, Stanisława Majkuta, Jerzego Dżdżyka, Henryka Kegla oraz Mieczysława Biesiadeckiego powstały pierwsze drużyny. Latem 1945 roku drużyny męskie wyjechały na pierwszy obóz do Zagórnika, gdzie komendantem był Czesław Majkut, zastępcą – Ludwik Kubiś.

W 1946 r. powstał Podhufiec Kęty podległy Hufcowi Bialskiemu z siedzibą w Oświęcimiu, który liczył 10 drużyn. Komendantem był dh. Mieczysław Biesiadecki. W latach 1948-1949 trwały spory o charakter i kształt ZHP. Wysunięto wtedy dwie koncepcje. Wg jednej ZHP miał być kontynuacją tradycyjnego harcerstwa, wg drugiej – charakter Związku powinien zmieniać się zgodnie z kierunkiem rozwoju kraju. W 1950 r. zdecydowano się podporządkować ZHP do Związku Młodzieży Polskiej. Wielu kęckich instruktorów, niezwykle wartościowych, odeszło w tym czasie, gdyż nie znaleźli dla siebie pracy w tej nieharcerskiej organizacji.

W roku 1956 Mieczysław Biesiadecki utworzył Krąg Starszoharcerski. Wiosna 1958 roku przyniosła powstanie „Nieprzetartego Szlaku”. W 1959 r. Podhufiec Kęty zorganizował obóz w Łomnicy oraz półkolonię zuchową.

W 1962 roku Podhufiec Kęty przekształcono na Ośrodek Kęty. Lata 1961-1963 to okres obozów wędrownych w Tatry. W 1965 roku powstaje szczep „Beskidy”, którego komendantką została Zofia Ryłko oraz szczep „Millenium” (przy Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego), którego komendantem został Jerzy Nycz. W 1968 roku powstał szczep „Karpaty”. Lata 1971-1975 odznaczały się dalszym rozwojem harcerstwa w szkołach ponadpodstawowych, powstał szczep HSPS „Płomienie” w Studium Wychowania Przedszkolnego.

1.08.1975 utworzono Hufiec Kęty-Gmina. Jego pierwszą komendantką była hm. Alicja Stalec, do 20.03.1977 r. – wtedy to pracę w hufcu zaczął koordynować hm. Henryk Zątek. Dnia 28.01.1978 r. miało miejsce wielkie Zobowiązanie Instruktorskie na centralnej płycie cmentarza.

1979 był bardzo bogaty w wydarzenia dla całej Chorągwi Bielskiej. Już 15 stycznia Komenda Chorąwi przyjęła program obchodów Międzynarodowego Roku Dziecka. W lutym odbył się IV Ogólnopolski Przegląd Harcerskich Teatrów Lalkowych. W tym roku powołano również Sejmik Instruktorski, którego pierwszym zadaniem było głosowanie w sprawie nadania hufcowi imienia. Spośród 68 osób głosujących, 44 głosy oddano na propozycję dh. hm. PL Mieczysława Biesiadeckiego.

W latach 1981-1982 na terenie hufca Kęty działało:

 • 19 drużyn zuchowych
 • 14 drużyn harcerskich
 • 15 drużyn starszoharcerskich.
Pracowały szczepy:
 • 6 przy szkołach podstawowych
 • 3 przy szkołach ponadpodstawowych

Wielką próbą mobilności był Alert Naczelnika ZHP „Harcerska Pomoc dla Powodzian”. Na terenie Kęt przyjęto, zakwaterowano i wyżywiono 50 osób. W dniach 19-20.05.1984 r. uroczyście zakończono Kampanię Sztandarową. W związku z 50. rocznicą wyzwolenia Kęt, w maju 1985 r. odbył się Apel Poległych. Poprzedzony został alarmem mundurowym dla całego hufca. Od 1976 r. przy Studium Nauczycielskim w Kętach działał zespół wokalno-instrumentalny „Płomienie”. Miał on w swoim repertuarze piosenki młodzieżowe, harcerskie, patriotyczne.

Po 23 latach działalności pod skrzydłami Chorągwi Bielskiej ZHP – hufce: Kęty, Oświęcim, Andrychów, Wadowice, Zator, Chełmek i Ziemi Suskiej zostały przyłączone do Chorągwi Krakowskiej.

Szczególnym aktem inicjatywy i ofiarności harcerzy był Dzień Myśli Braterskiej w 2004 r. – kiedy w kaplicy przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, harcerze licytowali różne przedmioty, a całość kwoty przeznaczyli dla ciężko chorej mieszkanki Kęt – małej Pauliny. Dwa lata później kęcka drużyna PDW „Ignis” również wykazała się wspaniałą ofiarnością. Jej członkowie wspólnie zdecydowali, że w obliczu katastrofy, która wydarzyła się w Katowicach pieniądze zostaną przekazane na pomoc ofiarom tej tragedii. Pomysł spotkał się z dużą aprobatą Przewodniczącego Rady Miejskiej – pana Józefa Skudlarskiego, który objął patronat nad akcją. Licytacje charytatywne z okazji Dnia Myśli Braterskiej są organizowane do dzisiejszego dnia, ponieważ wokoło nie brak nieszczęścia ludzkiego, na które należy zareagować.

Rok 2007 na całym świecie to rok obchodów stulecia skautingu (od pierwszego obozu skautowego na wyspie Brownsea). Reprezentacja hufca Kęty wzięła wtedy udział w Jubileuszowym Zlocie ZHP w Kielcach pod hasłem „Jeden świat Jedno Przyrzeczenie”. Rok 2008 rozpoczyna prężny rozwój idei wędrownictwa (niejako zapoczątkowanej przez działalność PDW „Ignis”), powstają bowiem dwie drużyny wędrownicze: 312 Nocna Drużyna Wędrownicza „WooC.E.T.” i 69 Drużyna Wędrownicza „Efekt Motyla”.

W latach 2008-2009 funkcję komendanta sprawował pwd. Tomasz Madej, najmłodszy komendant w Chorągwi Krakowskiej i prawdopodobnie w całym ZHP. Przyszłość hufca stała wtedy pod znakiem zapytania i w Chorągwi rozważano likwidację hufca, z powodu problemów liczebnościowych. Zjazd Nadzwyczajny Hufca wybrał w maju 2009 na funkcję komendanta phm. Piotra Grabowskiego.

Lata 2009-2010 to czas dużych zmian dla hufca. Do hufca zawitały pierwsze naramienniki wędrownicze zdobyte przez dh. Darię Skęczek, dh. Annę Smolarską i dh. Andrzeja Jurę – i to oni dają początek Kapitule Wędrowniczej, która od tamtej pory czuwa nad rozwojem harcerzy powyżej 16 roku życia poprzez realizację prób na naramiennik wędrowniczy i prób na stopnie wędrownicze. Władze hufca rozpoczęły ścisłą współpracę z lokalnymi mediami (gazeta „Kęczanin”, portal „INFO Kęty” oraz później telewizja internetowa „iTV Kęty”) i Urzędem Gminy. Hufiec posiada również stronę internetową, która staje się cennym źródłem informacji dla rodziców

W roku 2010, dzięki wsparciu finansowym Gminy, 40-osobowa reprezentacja hufca pojechała na Jubileuszowy Zlot ZHP na krakowskich Błoniach z okazji 100-lecia harcerstwa w Polsce.

Od roku 2010 zauważalny jest wzrost liczebny drużyn oraz powstawanie nowych jednostek: powstają nowe gromady zuchowe, drużyny harcerskie i wędrownicze oraz pierwsza drużyna pionu starszoharceskiego – 38 DStH „Krzyk”. Stopniowo zapełniane są „białe plamy” poprzez utrzymywanie i zakładanie nowych jednostek w Nowej Wsi, Malcu i Bulowicach. Widoczny jest także wzrost zainteresowania otwieraniem prób instruktorskich na stopień przewodnika oraz podharcmistrza.

W lutym 2012 roku po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat zorganizowana została Harcerska Akcja Zimowa, której komendantem był hm. Tomasz Gregorczyk.

2013 rok przyniósł wędrownikom z Hufca Kęty zaszczyt współorganizacji ogólnopolskiej imprezy dla harcerzy w wieku wędrowniczym – Wędrowniczej Watry. W ramach tego przedsięwzięcia, wędrownicy z V DW CHAOS zorganizowali 3 dniową wędrówkę dla ok. 50 osób (w tym – 14 skautów z Gruzji, Hiszpanii i Słowenii) z fabułą specjalności pożarniczo-ratowniczej.

Hufiec liczy teraz ok. 150 osób zrzeszonych w 13 jednostkach.
Chcąc realizować postanowione sobie zadania wynikające z harcerskiej misji, Kęcki Hufiec ZHP podejmuje następujące zadania:

 • prowadzi działalność wychowawczą wśród dzieci i młodzieży
 • organizuje przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska naturalnego, rozwojem zainteresowań i specjalności, działalnością w zakresie kultury fizycznej i sportu
 • podejmuje działania w zakresie pomocy społecznej (akcja „Obiad Wielkanocny” dla najbiedniejszych, „Świąteczna Zbiórka Żwyności”, Zbiórka darów dla powodzian, licytacja z okazji Dnia Myśli Braterskiej)
 • animuje realizację programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi
 • prowadzi wszechstronne kształcenie kadry instruktorskiej
 • propaguje zdrowy styl życia, naucza udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrażających życiu we współpracy z Harcerską Szkołą Ratownictwa


"Celem wychowania skautowego jest podniesienie poziomu przyszłych, wzorowych obywateli, szczególnie pod względem charakteru i zdrowia; zastąpienie samolubstwa służbą dla bliźnich, usprawnienie chłopców pod względem moralnym i fizycznym, aby mogli pełnić służbę bliźnim."
Robert Baden-Powell

Warto zobaczyć:


Adres: Jana III Sobieskiego 41, 32-650 Kęty
Nr. telefonu: 33 845 31 25
E-mail hufca: kety@zhp.pl
E-mail webmastera:

Zgłoś błąd lub sugestie odnośnie stronyWersja desktopowa | Wersja mobilna